RS 3, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

Rättshistoriska Studier

Innehåll:

 • Åke Holmbäck på 80 årsdagen den 16 april 1969.
 • Hilbert Andersson, Agrara måttenheter i det medeltida Danmark.
 • Bo Ruthström, Fsv. “Land” i Äldre Västgötalagens Urbotamål 2.
 • Sigfrid Sjöberg, Om tingstider under landskapslagarnas och landslagarnas tid före 1614.
 • Ragnar Hemmer, Fridlysning mellan tvistande parter enligt Magnus Erikssons stadslag Rådstugubalken 14:1.
 • Jan-Eric Almquist, Domstolsorganisationen på landsbygden i Västergötland under Konung Gustaf I:s senare regeringstid. Jämte en källinventering.
 • Gunnel Hedberg, Bårprövningen i Sverige.
 • Sture Petrén, Tal vid Svea hovrätts 350 årsjubileum den 2 december 1964.
 • Per Edvin Wallén, Reminiscenser av processen mot den döde i 1600-talets rättspraxis.
 • Stig Jägerskiöld, Om makars inbördes testamenten. Anteckningar om reception och rättsbildning kring ett bortglömt prejudikat.
 • Kjell Å Modéer, “Schwedisches Kriegsgericht in Stralsund”. Några anteckningar i anledning av ett arkivfynd.
 • Ivar Nylander, Om den Stora Lagkommissionen och dess verksamhet 1736-1784.
 • Marie Hafström, Om Straff och Straff- Anstalter, den s.k. Gula boken. En undersökning om tillkomsten av en betydande fångvårdsskrift.
 • Gösta Hasselberg, Rättshistoriens dilemma. Bibliografi över professor Holmbäcks skrifter 1914–1968.