RS 2, GRÖNA SERIEN, RÄTTSHISTORISKA STUDIER

Rättshistoriska Studier

1956, 360 sidor

Sture Petrén, Gustav Olin in memoriam.

Innehåll:

 • Gerhard Hafström, Ivar Sjögren. Minnesord.
 • Gerhard Hafström, Sven Tunberg. Minnesord.
 • Gerhard Hafström, Böter och baugar.
 • Erik Anners, Götalagarnas lekarerätt en keltisk influens. Ragnar Hemmer, Om vådaverkan i den svenska landskapsrätten.
 • Axel Nelson, Inledning till studiet av Hälsingelagen och dess texthistoria.
 • Lars Bergquist, Om de svenska borgrätternas uppkomst.
 • Bror Karlsson, Regementsformen för Västergötland 1540.
 • Patrik Enckell, Domböcker för Savolax 1559 och 1561–65.
 • Lizzie Carlsson, “Handsken är kastad”. Tvekamp och rättssymbolik.
 • Jan Eric Almquist, Johan Stiernhöök, vår förste rättshistoriker.
 • Ingvar Zachrisson, Tingsskötning enligt Östra härads domböcker för åren 1620–1680.
 • Bengt Rydelius, Prästeståndets lika gifto- och arvsrätt.
 • Nils Edling, Om tillkomsten av utlåtandena från Göta hovrätt och Östergötland över Lagkommissionens förslag till giftermåls och ärvdabalk 1690. Ur otryckta källor. Nordisk rättshistorisk litteratur 1950–1955. 1957.