RB 9, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Arthur Thomson
Otidigt sängelag. En rättshistorisk studie

1966, XII+240 sidor

Med otidigt sängelag förstås alla föräktenskapliga förbindelser mellan sedermera gifta personer. Författaren redogör för och analyserar detta familjerättsliga institut från landskapslagarnas tid och fram till våra dagar.