RB 62, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Lars Björne

Realism och skandinavisk realism. Den nordiska rättsvetenskapens historia

Del IV 1911 – 1950

I denna fjärde och sista del av sitt arbete om den nordiska rättsvetenskapens historia behandlar författaren perioden 1911 – 1950. Författaren utgår från samma disposition som han har använt i de tidigare delarna. Framställningen inleds sålunda med en kort översikt över periodens nordiska historia med tyngdpunkten lagd på de juridiska fakulteternas och juristutbildningens utveckling. I kapitel II behandlas de nordiska ländernas juridiska litteraturhistoria. Ett tredje kapitel är ägnat det vetenskapshistoriska perspektivet, som inleds med ett längre avsnitt om den traditionella realism som var dominerande i Danmark och Norge, för att sedan fortsätta med en presentation av Uppsalaskolan, den sk skandinaviska realismen. Den vetenskapshistoriska delen avslutas med ett avsnitt om förvaltningsrättsvetenskapens utveckling.