RB 61, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Bo Ruthström
Land och fæ

2003, XIV+202 sidor

Strukturellt-rättsfilologiska studier i fornnordiskt lagspråk över beteckningar för egendom i allmänhet med underkategorier.