RB 6, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Åke Holmbäck & Elias Wessén
Magnus Erikssons Landslag i nusvensk tolkning

1962, LXIXL+290 sidor

Professorerna Holmbäck och Wessén fullföljer med denna edition av Magnus Erikssons landslag den utgåva av de svenska landskapslagarna de utgivit 1933–46. Arbetet illustreras med färgplanscher ur landslagshandskrifter från 1400-talet.