RB 54, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Heikki Pihlajamäki
Evidence, Crime and the Legal Profession. The Emergence of Free Evaluation in the Finnish Nineteenth Century Criminal Procedure.

1997, X+284 sidor

Tema för avhandlingen är bevisteoretiska förändringar i straffprocessen i Finland under 1800-talet, från formell till fri bevisprövning. Författaren redogör för den processuella utvecklingen från äldre tid såväl i Norden som i övriga Europa och använder sig därvid såväl av nordisk som utländsk och särskilt anglosaxisk och fransk litteratur. Han ser på bevisrättens utveckling utifrån utformningen av samhällets styrelsesätt och kommer också in på domarens ställning i processen. Boken utgör ett viktigt komplement till professor Göran Ingers forskning rörande svensk och utländsk processrättshistoria (se RB 26 och 50).