RB 53, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Martin Bergman
Dödsstraffet, kyrkan och staten i Sverige från 1700-tal till 1900-tal

1996, XII+262 sidor

Boken är en avhandling i kyrkohistoria för teologie dr examen. Den består av två delar, varav den första behandlar dödsstraffsdebatten, lagstiftningen och tillämpningen. Utgångspunkten är Gustaf III:s barnamordsplakat 1778, inspirerat av upplysningsfilosofen Beccaria. Den andra delen behandlar förberedelsen av dödsdömda inför döden, en kyrklig uppgift, där avrättningen ej ansågs kunna verkställas, förrän den dömde insett sin skuld. Bland de behandlade fallen förekommer ett stort antal kända namn från Eric Brahe på 1700-talet till rånmördaren Ander.