RB 52, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Lars Björne
Patrioter och institutionalister. Den nordiska rättsvetenskapens historia

1995, XVI+444 sidor

Boken är första delen i ett stort upplagt verk i fyra delar om den nordiska rättsvetenskapens historia. Norden behandlas huvudsakligen i två parallella skildringar, dels Sverige-Finland, dels Danmark-Norge-Island. Med patrioter åsyftas de författare som i rudbeckiansk anda gjorde gällande att deras nationella rätt var urgammal, medan institutionalisterna använde den romerska rättens begrepp institution som ett schema vari den nationella rätten inpassades. Framställningen behandlar den praktiska juridikens och rättsvetenskapens framväxt från 1500-talet fram till 1815. Särskild vikt läggs för Sveriges del på de många akademiska avhandlingarna, dissertationes. Boken avslutas med en serie korta biografier över nordiska jurister, vilket gör den användbar som uppslagsverk. Tillsammans med övriga delar utgör Björnes arbete ett standardverk om nordisk rättsvetenskap.