RB 49, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Rudolf Thunander
Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699

1993, XII+305 sidor

Ur Göta hovrätts unika källmaterial på straffrättens område under 1600-talet har författaren hämtat materialet till sin doktorsavhandling. Dess syfte är att belysa och besvara en rad frågor om stormaktstidens rättskipning. Till skillnad från mer traditionellt rättshistoriskt material i form av lagar, prejudikat etc. används källor där tillämpningen speglas, såsom resolutioner, insända domar från underrätterna, hovrättens egna domböcker, protokoll och annat material i anslutning till enskilda domar. Författaren vill se i vad mån rätten i praktiken kan sägas ha varit ett statens medel att disciplinera medborgarna med avskräckande straff eller om den fungerat i relation till rättsmedvetandet med öppnare kommunikationer. Däremot avstår författaren från att analysera brottsutvecklingen som sådan.