RB 45, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Lennart Grönberg
Nordisk rättshistorisk litteratur 1976–1980

1991, XII+333 sidor

Utgåvan är en fortsättning på de tidigare av institutet utgivna rättshistoriska bibliografierna (se RB 19 och 30).