RB 44, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Marie Sandström
Die Herrschaft der Rechtswissenschaft

1989, XIV+281 sidor

Avhandlingen behandlar en period i Uppsala universitets juridiska fakultets historia, som med rätta kunde kallas den vetenskapliga jurisprudensens era. Under denna period, närmast före och efter 1840–41 års Riksdag, pågick en kamp mellan två fraktioner, två oförenliga åsikter rörande den juridiska utbildningen, som egentligen gällde frågan huruvida rättsvetenskapen, bedömd på sina vetenskapliga meriter, var kapabel att fylla en funktion som normgivare i samhället med däremot svarande krav på utbildningens standard. Syftet med denna studie är att fastställa de filosofiska förutsättningarna för en sådan emanciperad rättsvetenskap och de historiska betingelser under vilken dessa skulle uppfyllas.