RB 40, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Jan Olof Sundell
Tysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870–1914

1987, 382 sidor

Den centrala delen av denna doktorsavhandling består av en studie av åtta framstående, svenska rättsvetenskapsmän, deras bildningsväg fram till disputationen samt en genomgång av deras doktorsavhandlingar. Syftet är att studera hur deras juridiska tänkande formats och kommit till uttryck i doktorsavhandlingarna. Författaren söker påvisa att dessa svenska rättslärde influerats av vetenskapliga uppfattningar hämtade från tysk jurisprudens och att de även övertagit den rättsdogmatiska metoden i sin analys av civilrätten.