RB 39, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Sten Claëson
Häradshövdingeämbetet i senmedeltidens och Gustav Vasas Sverige

1987, 300 sidor

I avhandlingen undersöks häradshövdingeämbetet under medeltid och 1500-tal ur en mångfald olika aspekter såsom rekrytering och tillsättning av häradshövdingar, deras jordägande och sociala bakgrund, inkomster och förmåner. Författaren utreder även frågor rörande tingstider och tingsplatser samt häradsmeninghetens medverkan vid tingen.