RB 38, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Christer Winberg
Grenverket. Studier rörande jord, släktskapssystem och ståndsprivilegier

1985, XII+258 sidor

Undersökningen tema är förvandlingen av det gamla, feodala ägandets grenverk av rättigheter till ett modernt, absolut och enhetligt jordägande och denna förändrings betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Författaren utgår från den romerska rättens uppspaltning av äganderätten i tre nivåer: rätten till jordens avkastning, rätten att bruka jorden utan annans inblandning och rätten att avhända sig jorden fritt. Framställningen fokus ligger på förändringarna i nivå tre. Undersökningen kretsar kring ätten och jorden, förekomsten av feodala egendomsformer och övergången till ett modernt jordägande. Ett grundmotiv i framställningen är förhållandet mellan individ och kollektiv.