RB 35, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Ivar Seth
Överheten och svärdet. Dödsstraffdebatten i Sverige 1809–1974

1984, 343 sidor

Undersökningen, som utgör en analys av den svenska debatten om dödsstraffet, tar sin utgångspunkt i den politiska utvecklingen 1809 och avslutas 1974 då dödsstraffet avskaffades även för brott begångna i krigstid. I fokus står den debatt som till slut ledde fram till dödsstraffets avskaffade i fredstid 1921. Efter författarens frånfälle överlämnades manuskript och anteckningar till Institutet för rättshistorisk forskning, som beslöt att utge hans arbete.