RB 32, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Erland Hjärne
Land och ledung, II

1981, VIII+402 sidor

Del II av utgåvan av Erland Hjärnes opublicerade skrifter innehåller följande arbeten: V. Pokkabot och fullrättsbot. Studier i ståndssamhällets och bötessystemets äldre historia i Norden, VI. Norska ledungsflottans skeppstal och VII. Svearna enligt Tacitus.