RB 31, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Erland Hjärne
Land och ledung, I

1980, VIII+381 sidor

Verket som består av två band är en samlad utgåva av Erland Hjärnes arbeten inför en professorstillsättning 1928 och utgör, tillsammans med band 32, ett viktigt rättshistoriskt bidrag på det nordiska planet. Del i innehåller fyra arbeten; i. Bjärköarätt och ledungsrätt, II. Worthæld, III. Tolft och hundare och IV. Alfheimar. Boken innehåller, förutom ett förord av Gösta Åqvist, en artikel om Erland Hjärne av Gösta Hasselberg samt Hjärnes eget förord.