RB 29, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Claes Peterson
Peter the Great’s Administrative and Judicial Reforms: Swedish Antecedents and the Process of Reception

1979, XII+448 sidor

Föremålet för undersökningen är frågan om det inflytande svenskt förvaltningssystem och svensk lag hade på de administrativa och rättsliga reformer som genomfördes i Ryssland under Peter 1715–1722. Författaren visar att reformerna i betydligt högre grad än vad som tidigare antagits vilade på svenska förebilder. Inflytandet var omfattade och avsåg inte endast den yttre strukturen utan även myndigheternas inre organisation och arbetssätt.