RB 28, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Carl Axel Ekbom
Ledung och tidig jordtaxering i Danmark

1979, VIII+224 sidor

Med denna volym fortsätter författaren sina undersökningar om dels huruvida ledungen i Danmark var organiserad på samma sätt som i Sverige och Norge dels också vilka ytterligare slutsatser som kan dras av tillgängligt danskt källmaterial.