RB 26, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Göran Inger
Das Geständnis in der schwedischen Prozessrechtsgeschichte. I Bis zur Gründung des Svea Hofgerichts 1614

1976, 268 sidor

Forskningsprojektet om erkännandet i svensk processrättshistoria behandlar utvecklingen från medeltiden fram till slutet av 1800-talet, då rättspraxis accepterade en fri bevisprövning. Undersökningen går fram till inrättandet av Svea hovrätt 1614. Målet är att visa i vilken utsträckning erkännandet har stått under inflytande av den romersk kanoniska och senare den tysk romerska rätten och hur religiösa tankar gjorde sig gällande när det gäller erkännandets roll som bevismedel i den svenska processrättens historia.