RB 22, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Ingemar Brohed
Stat – Religion – Kyrka

1973, 381 sidor

I denna kyrkorättsliga avhandling behandlas ett ämne med aspekter från skilda vetenskapliga discipliner. Författaren har till föremål för sitt arbete tagit den akademiska undervisningens behandling av frågorna rörande stat, religion och kyrka i 1700-talets Uppsala, Lund och Åbo. Han klarlägger det inflytande, som främst det tyska naturrättsliga tänkandet utövat på svensk statslära och kyrkorättsdoktrin.