RB 2, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

J. O. Stiernhöök
Om svears och götars forna rätt

Översättning från det latinska originalet.

1981, XXVIII+345 sidor