RB 19, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Signe Carlsson
Nordisk rättshistorisk litteratur 1956–1965

1972, 281 sidor

Med denna tioårsbibliografi har förste bibliotekarien vid Lunds universitetsbibliotek Signe Carlsson gjort en bibliografisk förteckning över nära 2.000 rättshistoriska titlar. Arbetet, som är systematiskt upplagt med ett register, utgör ett värdefullt hjälpmedel för den rättshistoriske forskaren.