RB 13, Gråa Serien – Rättshistoriskt Bibliotek

Gösta Hasselberg
De karolinska kassationsakterna

1968, XII+297 sidor

Författaren analyserar i denna avhandling två för det svenska enväldets uppkomst viktiga statsrättsliga aktstycken, nämligen förklaringen 19.12. 1682 angående Karl X Gustavs testamente och kassationsakten 14.3.1689. Avhandlingen skildrar dessa båda akters successiva framväxt och deras politiska syften.