Rättsstatens utmaningar – en rättshistorisk workshop i Uppsala den 23–24 oktober 2019

Att upprätthålla rättsstatliga principer är en grundläggande uppgift för lagstiftare, myndigheter och för juristprofessionen. Rättsstaten utmanas ständigt – det vet vi – men utvecklingen de senaste åren har ändå varit häpnadsväckande. Ruth Bader Ginsburg har berättat vad professor Robert E. Cushman sa om McCarthys angrepp på fri- och rättigheter under femtiotalet: ”Remember two things. One is that we were betraying our most fundamental values, and two, that legal skills could help make things better, could help to challenge what was going on.” Stämmer det? Många jurister och statsvetare är upptagna med dessa frågor just nu. Vad kan rättshistorikerna bidra med? De historiska exemplen på inskränkningar i rättsstatliga principer och vad det medfört är många. Vad har vi lärt oss av historien, och går det att se paralleller till dagens värld? Här är rättshistorikernas särskilda kompetens värdefull och med den här workshopen vill vi presentera något av den forskning som bedrivs kring rättsstatsfrågorna inom rättshistoria och som ger olika infallsvinklar på det övergripande temat. Flertalet forskningsbidrag som presenterades på seminariet kommer att publiceras i institutets skriftserie Rättshistoriska studier.