RS 30

hovrättens ”betjäning” och auskultanter De auskultanter som antogs den 4 juli 1821 var Olof Florentz Ståhl, Anders Christian Appelberg, Erik Puke, Axel August Berg von Linde, Pehr Emanuel Crona, Johan Th. Berlin och Carl Fredrik Wickenberg samt den 5 juli Pehr Schaar, Johan Ödmansson, J. Kipper och O. W. Staël von Holstein. Alla utom den sistnämnde, som kom från Svea hovrätt, hade redan antagits i Göta hovrätt. De fick avlägga auskultanteden.228 Denna innehöll bl.a. ett löfte om tystnadsplikt avseende överläggningarna.229 Av dessa blev Johan Ödmansson vice häradshövding den 10 november 1824 och Axel August Berg von Linde fiskal 1827, medan övriga synes ha lämnat hovrätten.230 Därutöver fanns hovrättsvaktmästare och hovrättsposter. De sistnämnda kan beskrivas som vaktposter eller som ordonnanser; ’post’ kan ha en dubbel betydelse.231 Presidenten Ehrenborgh anmälde till protokollet den 5 juli 1821 att han hade anställt Gustaf Lennwall som hovrättsvaktmästare samt Nils Petter Håkansson och Johan Ericsson som hovrättsposter.232 Hovrätten beslutade också att hålla entreprenadauktion avseende papper, skrivmaterial och ved.233 Den som fick uppdraget att sälja ved till hovrätten var vaktmästaren Lennwall, som vann upphandlingen och sedan ansvarade för vedinköpen.234 Lennwall åtog sig juridiska och administrativa ärenden, och en av hans söner blev jurist och slutligen borgmästare i Trosa, en annan blev hovrättskommissarie (se nedan).235 Kanslisten Falcks brev visar också att allt inte var färdigt för att arbetet skulle kunna utföras ordentligt redan den 4 juli 1821. Det var svårt att få tag i bläck och pennor. Rummen som de anställda hade lyckats hyra för att bo i var inte trivsamma. Inledningsvis tyckte Falck att Kristianstad 228 AI:1, ÖII:1. Opag. Även Modéer 1996 s. 196. 229 Modéer i Edlund 1984 s. 11. 230 Borgström 1901 s. 69 och 76. Den Otto Wilhelm Staël von Holstein som det måste vara fråga om hade antagits till auskultant i Svea hovrätt 1820 och blev så småningom justitieråd, statsråd och generalpostdirektör, seGustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, bd 7, Stockholm: Norstedts, 1932, s. 517. 231 Svenska akademiens ordbok, uppslagsordet ’post’ nr 2 och 3. 232 AI:1, ÖII:1. Opag. 233 AI:1, ÖII:1. Opag. 234 Se t.ex. HSBA, Räkenskaper över expensmedel, GIa:1, 1821, verifikation nr 2. 235 Modéer 1992 s. 70. 99

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=