RS 30

hovrättens grundande och åren i fortifikationshuset: 1809–1840 var ”en litenmörk stad, rundt omkring innestängd af vallar”236 och på det hela taget en otrivsam plats. Han blev på bättre humör när han skickades till Blekinge för att vikariera för häradshövdingen Lindblom i Ronneby, och så småningom hittade hovrättsjuristerna ett umgänge i Kristianstad och började trivas.237 Hur såg då hovrättsdomarna ut under sina sessioner? Någon domardräkt i form av talar eller kappa av den typ man ser i många andra länder har inte förekommit i Sverige.238 År 1675 föreskrevs att riksråden vid högtidliga tillfällen skulle bära en purpurfärgad hermelinsbrämad mantel och hatt.239 Denna dräkt blev inte en allmän domardräkt. År 1778 införde Gustav III den ”svenska dräkten” eller ”nationella dräkten”, som var ett slags nationaldräkt för ståndspersoner.240 Han ville redan innan dess, i samband med invigningen av Vasa hovrätt 1776, att domarna skulle ha en svart dräkt. Denna tanke hade han hade hämtat från hur domarna i Parlement de Paris såg ut. Han ansåg inte att ”hofrätterna uti couleurta kläder [---] hade det reputabla anseende” som de skulle få om de var klädda i en mer enhetlig dräkt.241 Gustaf Johan Ehrensvärds kommentar var: ”Den svarta färgen har något mer betydande utseende, än alla de spräckliga kläder, som vid ett domarebord mera se löjliga än allvarsamma ut. Då vi dageligen efterapa utlänningen i alt, som är af mindre värde, är det besynnerligt, at vi ej vilja följa dess exempel i sådant, som både är nyttigt och anständigt.”242 236 Falck 1959 s. 55. 237 Falck 1959 s. 56 ff. 238 Med undantag för ett försök vid Stockholms rådhusrätt 1916–18, seSvensk Juristtidning 1918 s. 55. 239 Anders Anton von Stiernman, Samling utaf Kongl. bref, stadgar och förordningar angående Sweriges rikes commerce, politie och oeconomie uti gemen, del 4 1673-1688, Stockholm 1760, s. 132. 240 Eva Bergman, Nationella dräkten. En studie kring Gustaf III:s dräktreform 1778, Stockholm: Nordiska museet, 1938, s. 104 ff. och 113. 241 Ehrensvärd 1877 s. 54. 242 Ehrensvärd 1877 s. 54. 100 Hovrättsuniformerna

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=