RS 30

www.olinfoundation.com ovrättenöver skåne och blekinge inrättades 1820 och började sin verksamhet 1821. I denna bok beskrivs hovrättens historia under dess första 200 år – hur den inrättades och hur dess verksamhet har utvecklats i Kristianstad och Malmö. Dessutom beskrivs de rättsliga förhållandena i Skåne och Blekinge innan hovrätten fanns. Genom boken får läsaren på så sätt en överblick över de senaste tusen årens rättshistoria i Skåne och Blekinge med tyngdpunkt på perioden 1821–2021. Den forskning som ligger till grund för boken bygger inte bara på litteraturstudier, utan även på intervjuer och tidigare obearbetat arkivmaterial. H Boktiteln ”Lagens öga” anknyter dels till Esaias Tegnérs kända vers till hovrätten vid dess inrättande, dels till den nuvarande hovrättsbyggnadens utformning. Instiftandet av hovrätten binds därmed samman med verksamheten i den nuvarande hovrättsbyggnaden. Lagens öga var under det tidiga 1800-talet en flitigt använd metafor för rättstryggheten i samhället och för den konstitutionella rättsstaten. Hovrättens bidrag till att upprätthålla rättsstatens ideal uppmärksammas särskilt i boken.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=