RS 30

hovrättens grundande och åren i fortifikationshuset: 1809–1840 Kanslisten August Falck har i brev till sin trolovade Aurora Ekwall berättat om hur han kom till hovrätten i Kristianstad. I mars 1821 hade han anledning att förmoda att han skulle bli kanslist där, och därmed bli befordrad från sin notarieplats i Göta hovrätt. Några veckor senare hade han fått ett artigt brev från Ehrenborgh om att han hade blivit utnämnd. Det var många jurister från Göta hovrätt som hade fått tjänster iKristianstad, varför det blevmånga avskedsfester och avskedsbaler där.224 I det allra första sammanträdet den 4 juli 1821, vilket hölls inför H.K. H. Kronprinsen, deltog presidenten Ehrenborgh, hovrättsråden Leijonhufvud och Bergencreutz samt assessorerna Berg von Linde, Nolleroth, Wetterström och Kallenberg.225 Av protokollet från det andra sammanträdet den 5 juli 1821 framgår arbetsfördelningen mellan övriga anställda. Dessa var: Den 4 juli 1921 antogs sju och nästa dag ytterligare fyra hovrättsauskultanter. Denna kategori bestod av yngre examinerade jurister som närmast kan beskrivas som lärlingar som under vanligtvis tre år fick följa sessionerna. Därvid renskrev de handlingar och biträdde också hovrätten med andra arbetsuppgifter. Systemet med auskultanter hade efter tysk förebild införts i Svea hovrätt 1627 och etablerades sedan i de andra hovrätterna. Efter de tre åren kunde auskultanterna förordnas som vikarier för föredragande och häradshövdingar.227 224 Hans Falck, ”Från Göta hovrätt till Skånska hovrätten 1821” i Föreningen Gamla Christianstad. Årsskrift, nr 12, 1959, s. 53 ff. 225 AI:1, ÖII:1. Opag. 226 AI:1, ÖII:1. Opag. 227 Modéer 1996 s. 205 f.; Kjell ÅModéer, ”Göta hovrätts auskultanter. En inledning” i Barbro Edlund, Göta hovrätts auskultanter. Matriklar 1635–1804, Lund: Juridiska föreningen, 1984, s. 7 ff. Se också David Gaunt, Utbildning till statens tjänst. En kollektivbibliografi av stormaktstidens hovrättsauskultanter, Studia historica Upsaliensia 63, Uppsala: Uppsala universitet, 1975. 98 ”Betjening: Secreteraren Gustaf Cervin, Advocat Fiscalen J. G. Sack, undertecknad Ordinarie Notarie, som förde Protocollet [Martin Friis], samt Hof Rätts Fiscalen och Härads Höfdingen Carl Schmidt som föredrog brottmål. I archivet actuarien Petter Cervin, och i Cancelliet Cancellisterne August Falk och August Helleday.”226

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=