RS 30

president Henning Adolf von Strokirch 1815.169 De domare som inte tidigare hade avlagt domared gjorde det, bl.a. Samuel Abraham Leijonhufvuds efterträdare som lagman i skånska lagsagan, Arvid Arvidsson Posse.170 Efter procession tillbaka till landshövdingeresidenset stod Ehrenborgh värd för enmiddag.171 Vid dennamiddag lästes tre verser upp, som Ehrenborgh via biskopen Faxe hade fått Esaias Tegnér att författa. Verserna var tillägnade kungen, kronprinsen och hovrätten. Tegnér motsatte sig senare att verserna skulle tryckas, eftersom han ansåg dem vara i poetiskt hänseende obetydliga tillfällighetsrim. År 1824 trycktes de ändå i Iduna.172 169 Sunnqvist 2014b s. 372 ff. 170 Modéer 1971 s. 101. 171 Modéer 1971 s. 101. 172 Modéer 1971 s. 104. Du lagens nyss upplåtna öga, du tunga uppå Themis våg, hell dig af låga och af höga, du väntade av hög och låg! Du länk från folket till monarken, den svages skydd, den trycktes hopp! Som fordom Israel till arken, Till dig allt landet blickar opp! Versen till hovrätten lyder: Det skörderika land, det sköna! I vågor går den gyllne slätt, Och stilla susa lunder gröna: omgärda dem med frid och rätt! Glöm ej hvad våldet blott vill glömma, de ädlas tröst, de visas bud: ”På jorden måste menskor dömma, men öfver stjernor dömer Gud.” invigningsceremonin på stockholms slott 84

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=