RS 30

hovrättens grundande och åren i fortifikationshuset: 1809–1840 Ledamöterna fick gå fram till tronen och kyssa kungens hand, och sedan överlämnades fullmakten, regeringsformen, 1734 års lag och hovrättens sigill till Ehrenborgh.164 Dessa föremål finns nu utställda i hovrätten, och de är också avbildade i hovrättens porträtt av Karl XIVJohan. Vid konseljen den 17 maj 1820 tänkte man sig att hovrätten skulle kunna påbörja sin verksamhet den 1 april 1821. Justitiestatsminister Gyllenborg föreslog sedan den 1maj 1821, men Karl XIV Johan bestämde sig för den 1 juli 1821. Sedan ändrade han sig till den 4 juli 1821, sonen Oscars födelsedag.165 I Kristianstad hölls då en invigningsceremoni, som återgavs i ett protokoll.166 Söndagen den 1 juli 1821 hölls förbön för den nya hovrätten i kyrkorna i Skåne och Blekinge. Högtidligheterna den 4 juli 1821 började med att 128 salutskott avlossades, och staden var smyckad med flaggor, blommor och deviser. En procession gick från landshövdingeresidenset till Trefaldighetskyrkan, där biskopen Wilhelm Faxe förrättade gudstjänst, och sedan fortsatte processionen till Fortifikationshuset, där hovrätten skulle ha sina lokaler.165 I sessionsrummet intog kronprinsen presidentstolen, och de övriga ledamöterna tog plats vid bordet. Hovrättssekreteraren Cervin läste upp hovrättens fullmakt. Kronprinsen och presidenten Ehrenborgh höll tal, och Ehrenborgh förnyade hovrättens löfte ”att föra rättvisans vågskål på spetsen af lagens svärd”,168 något som också blev sinnebilden på domarnas uniformsknappar. Just placeringen av balansvågen på svärdets spets hade förekommit i en hjälmprydnad i friherrevapnet för Svea hovrätts 164 Modéer 1971 s. 98. 165 Modéer 1971 s. 86 f. och 89. 166 Prottocoll [sic], hållit i närvaro af Hans Kongl. Höghet Kronprinsen inför Kongl. Maj:ts ochRikets öfver Skåne och Blekinge Hof-Rätt uti Christianstad Onsdagen den 4 Julii 1821, tryckt i Borgström 1901 s.XII ff. Originalet finns i HSBA, Protokoll för år 1821-1947, AI:1, 1821, och en dubblett finns i Ö II:1, Protokoll för år 1821. AI:1 verkar vara koncept ochÖII:1 en renskriven version. 167 Modéer 1971 s. 100 f. 168 Modéer 1971 s. 101. 83 Invigningsceremonin i Kristianstad

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=