RS 30

hovrättens grundande och åren i fortifikationshuset: 1809–1840 Redan vid konseljen den 20 januari 1820, då Karl XIVJohan först tog upp frågan om inrättande av en ny hovrätt, tog han också initiativ till undersökningar av vilka lämpliga byggnader som fanns i Kristianstad.173 På Västra Storgatan 11 i Kristianstad, kvarteret Hovrätten tomt 33, ligger en byggnad som kallas Fortifikationshuset. Skomakaren Mauritz Drewes byggde 1630 ett tvåvåningshus i tegel på tomtens södra del, och gården var i familjens ägo till 1713. Från denna tid finns en sten med inskription kvar i fasaden. Sedan ägdes gården bl.a. av några olika präster och av borgmästaren Carl Schultén, som förlängde gatuhuset. Förlängningen berodde sannolikt på att byggnaden en kort tid användes som värdshus, något som återspeglas i inskriptionen på en annan sten: ”Måtlig fägnad /Lagom krvs / Finnes vti / Detta hvs /År 1757”. Borgmästaren och rådmännen hade på den tiden rätt att som löneförstärkning importera och utskänka en viss mängd vin, och medan det pågick en tvist om vem som hade rätt att bedriva verksamhet i rådhuskällaren passade borgmästaren på att ha värdshus i den byggnad han ägde. En inskription som påminner mer om honom och hans ämbete är ”Pro Civitate C. S. 1758”. Pro Civitate betyder ’för staden’ eller ’för staten’174 och C. S. står för Carl Schultén. År 1764 sålde han fastigheten till kronan, som sedan använde den som bostad för chefen för Skånska fortifikationsbrigaden och som fortifikationskontor.175 JustitiestatsministernGyllenborg, kanske i samrådmedCasper Ehrenborgh, intresserade sig för huset som en möjlig hovrättsbyggnad. Anledningen var enkel – det fanns inget anslag som en byggnad kunde inköpas för, och då föll blickarna på de hus som staten redan ägde. Några hus, vars ägare var intresserade av försäljning till staten, kunde i stället hovrättens ledamöter hyra bostäder i. Chefen för fortifikationen ansåg sig inte kunna undvara Fortifikationshuset. Kungl. Maj:ts beslut blev trots 173 Modéer 1971 s. 36 ff. 174 Uttrycket är kanske numera mest känt i formen ”Procivitas”, men det är inte korrekt latin, eftersompro styr ablativ. 175 Thorsten Andersson, ”Fortifikationshuset” i Föreningen Gamla Christianstad. Årsskrift nr 16, 1963, s. 9 ff. 85 Den första byggnaden: Fortifikationshuset

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=