RS 30

rättsordningen under den danska tiden: före 1658 dades 1614 av Christian IV på gränsen mellan Gärds och Villands härad. Den nya staden ersatte Vä, som hade bränts ned av svenskarna.37 ChristianIII, dansk kung under perioden 1534-59, var övertygad lutheran och genomförde reformationen i Danmark 1536. Detta innebar att uppdelningen mellan den katolska kyrkans rättsordning och den världsliga rättsordningen försvann, och staten blev ensam ansvarig för rättsordningen, med återgång till tio Guds bud i stället för den rättsutveckling som skett inom den kanoniska rätten. Bl.a. straffrätt och äktenskapsrätt samt utbildningsväsende och fattigvård påverkades av detta. T.ex. fick Malmö rådhusrätt, i stället för domkapitlet i Lund, börja avgöra äktenskapsskillnadsmål.38 Detta hindrade inte att arvet efter den kanoniska rätten fortsatte att ha inflytande, t.ex. på processrättens område. Kyrkorätten reglerades genom en kyrkoordning som trycktes på latin 1537 och senare utkom på danska.39 Kongens Retterting, som bestod av kungen och riksråden, fortsatte att vara högsta domstol, och även de övriga världsliga domstolarna bibehölls. Landstinget, som leddes av landsdomaren, och häradstingen, som leddes av häradsfogdar, var nu mera renodlade domstolar. Landsdomaroch häradsfogdeämbetena professionaliserades. Rådhusrätterna i de största städerna, t.ex. Malmö, jämställdes med landstingen, och deras domar kunde då överklagas direkt till Kongens Retterting. Om någon dömdes till döden måste domen fastställas av åtminstone landstinget innan den kunde verkställas.40 I såväl Danmark som Sverige var det vid 1600-talets början en viktig tanke att Guds förtörnelse över en befolknings synder kom till uttryck 37 Karl Enghoff, Kristianstad 1614-1914. Historisk festskrift, Kristianstad: Stadsfullmäktige, 1914, s. 1 ff. 38 SinikkaNeuhaus, Reformation och erkännande. Skilsmässoärenden under den tidiga reformationsprocessen i Malmö 1527-1542, Lund: Lunds universitet, 2009. 39 Kjær och Vogt 2020 s. 105 ff. 40 Kjær och Vogt 2020 s. 79 f., 113, 127 och 129 ff. 42 Reformation och instansordning

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=