RS 30

rättsordningen under den danska tiden: före 1658 genom att landet tillfogades olyckor, såsom missväxt och bakslag i krig. Det var därför viktigt att befolkningen följde tio Guds bud. Detta kom till uttryck t.ex. i Danmark genom lagstiftning 1629 och i Sverige genom Karl IX:s appendix till landslagen 1608.41 Den första trolldomsprocessen i Malmö hölls 1543 mot Gyde Spandemager, som påstods genom sina trollkonster ha förhindrat den danska flottan från att få förlig vind.42 I Sverige fanns inte ett instansordningssystem som motsvarade det danska, utan i städerna fanns rådhusrätter och på landet häradsrätter och lagmansrätter. Kungen dömde tillsammans med några riksråd som högsta instans eller delegerade sin domsrätt till några riksråd. Det gjordes olika försök att inrätta en högsta domstol under 1500-talet, men först när hovrätten inrättades 1614 fick Sverige en permanent ordning med en professionellt verkande överinstans.43 Hovrätten utgjorde en lösning på problemet med den osäkra situationen för den högsta dömande makten, särskilt i tider då kungen var frånvarande från riket. Kungen förbehöll sig dock rätten att i extraordinära fall bevilja en part förmånen att han själv granskade avgörandet, beneficium revisionis. Genomdenna kungens verksamhet i riksrådet utvecklades Justitierevisionen, som 1789 blev ombildad till Högsta domstolen. Hovrätten bildades med inspiration från en typ av högre domstolar i Europa vilka utvecklats ur curia regis, kungens råd, t.ex. de franska s.k. parlamenten. En annan förebild var den tyska rikskammarrätten, Reichskammergericht, även om den inte hade utvecklats ur ett råd utan medve41 Kjær och Vogt 2020 s. 116 ff., Göran Inger, Svensk rättshistoria, Lund: Liber, 1980, s. 120 f. 42 Einar Bager, ”Trollpackor i Malmö. Urkundernas redovisning av häxprocesserna” i Malmö fornminnesförenings årsskrift 1957 s. 157 ff. 43 Göran Inger, Svensk rättshistoria, Lund: Liber, 1980, s. 112 f.; Sture Petrén, Stig Jägerskiöld och Tord O:son Nordberg, Svea hovrätt. Studier till 350-årsminnet, Stockholm: Norstedts, 1964;Mia Korpiola, ”General Background:From Judicial Crisis to Legal Revolution through the Svea Court of Appeal” i Mia Korpiola (red.) The Svea Court of Appeal in the Early Modern Period: Historical Reinterpretations and New Perspectives”, Stockholm: Institutet för Rättshistorisk Forskning, 2014, s. 23 ff. 43 Svea hovrätt

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=