RS 30

städerna Danmark.31 Mot slutet av medeltiden började kungen skaffa sig inflytande över valet av borgmästare.32 En föregångare till Malmöhus började byggas på 1430-talet av Erik av Pommern, och redan1353 omtalades ett rådhus iMalmö. Det låg norr om S:tPetri kyrka, som byggts i början av århundradet.33 Det nuvarande rådhuset byggdes på 1540-talet. På fasaden står ”Från grunden uppförd 1546 / blef denna byggnad / ändrad och förbättrad 1812 / vidgad och förskönad 1864–1869.” Årtalet 1546 är det troliga år då rådhuset var färdigställt. Borgmästare var vid byggandet Jörgen Kock, och byggnadsstilen var sengotisk, med trappgavlar och burspråksliknande fönster i övervåningen.34 Åtminstone sedan 1599 har rådhusrätten haft sin rättssal utmed Kompanigatan, ungefär där tingsrättens sal 4 är belägen idag. Ordförandeplatsen var belägen i rummets östra del, inte som i dag längst västerut. På 1600-talet fanns ett skrank försett med inskriptioner på danska, omfattande 491 bokstäver av guld. Det fanns också porträtt av unionskungarna, och 1706 tillkom porträtt av Karl XGustav, Karl XII och Karl XII; dessa hänger nu i sal 4.35 Detta innebär att Malmö (än så länge) har Sveriges äldsta i obruten följd använda domstolsbyggnad.36 Det är emellertid en yngre stad än Malmö som först hade betydelse för hovrätten, nämligen Kristianstad. Den staden med sin fästning grun32 Malmö stads historia bd 1 s. 209. 33 Malmö stads historia bd 1 s. 276; Wetterberg 2016 s. 552. 34 Malmö stads historia bd 1 s. 320 ff. 35 Anders Ulrik Isberg, Bidrag till Malmö stads historia, bd II b, Malmö 1900, s. XXXVIII och LXXIII ff.; Hans Edestrand, ”Malmö rådhus. Studier i ombyggnaden 1864-1869” i Malmö fornminnesförenings årsskrift 1946 s. 113 ff.; Malmö stads historiabd 1 s. 320 ff. och 390; Malmö stads historiabd2 s. 487 ff.; Malmö stads historiabd 6 s. 29 ff. Se för en översikt över rättskipningen i Malmö Kjell Å Modéer, ”Forum för lag och rätt. Stortorget i Malmö i ett rättshistoriskt perspektiv” i Elbogen. Malmö fornminnesförenings tidskrift 1987 s. 13 ff. 36 Det anges annars ganska ofta att Göta hovrätts byggnad är äldst i detta sammanhang, se t.ex. Anders Franzén, Göta hovrätt – rättvisans hemvist under fyra sekel, Jönköping: Jönköpings läns museum, 2016, s. 9 (”Ingen annan byggnad i landet har inrymt samma verksamhet under så lång tid, omman bortser från kyrkor och försvarsanläggningar.”). Om både Malmö tingsrätt ochGöta hovrätt flyttar till nya byggnader torde Svea hovrätt ta över förstaplatsen eftersom den domstolen funnits i Wrangelska palatset sedan är 1756, därnäst kommer Blekinge tingsrätts verksamhet i Karlskrona rådhus, som har varit domstolsbyggnad sedan1790-talet. 41

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=