RS 30

hovrättsuniformerna Domarna i Vasa hovrätt, som hade inlett sitt arbete 1776, accepterade den svarta dräkten, men domarna i Svea och Göta hovrätter opponerade sig.243 Domarna i Svea hovrätt ville ha en mörkt violett dräkt, som sedan fastställdes för dessa hovrätters ledamöter samt alla lagmän och häradshövdingar. Den mörkt violetta dräkten användes sedan som hovrättsuniform. Under GustavIVAdolfs tid började egentliga uniformer bli på modet i Europa, under inspiration av Napoleonarméernas uniformer och som ett sätt att förenhetliga och förenkla klädedräkten. År 1802 fastställde GustavIVAdolf en s.k. provinsuniform, avsedd för länsstyrelsernas ämbetsmän men också för adelsmän och större godsägare och dessutom för andra hederliga ståndspersoner efter särskilt tillstånd. Dräkten bestod av en blå lång rock med gula knappar med länets vapen, vit väst, blå byxor, svart trekantig hatt, svarta kragstövlar samt värja med svart balja. Vid högtidliga tillfällen kunde vita byxor och strumpor och svarta skor bäras, och landshövdingarna kunde bära gula byxor. Lägre tjänstemän kunde bära uniformen men med vita knappar. Dessa uniformstyper spred sig sedan till tullstaten, och efter hand inrättades särskilda uniformer för olika verk, med tillhörande knappar med symboler för verket ifråga.245 Den trekantiga hatten (tricornen) synes ganska snart, eventuellt redan 1802, ha ersatts av bicornen, som dominerade under 1800-talet. I början kunde den bäras på tvären, men sedan bars den med en spets framåt och en bakåt.246 En särskild adelsuniform av liknande snitt men med epåletter fastställdes 1805.247 Samma år, 1805, fastställdes också en uniform för hovrätterna, lagmännen och häradshövdingarna, vilken skulle finnas vid sidan av den mörkt violetta dräkten. Uniformen skulle vara skuren på samma sätt som lands243 Ehrensvärd 1877 s. 54. 244 Bergman 1938 s. 104 ff. och 113;Ole Gripenberg, Civiluniformer i Finland, Finska fornminnesföreningens tidskrift 70, Helsingfors 1969, s. 11 ff. 245 Georg W. Fleetwood, ”Gustaf IV Adolfs Provinsuniform” i Gustavianskt. Studier kring den gustavianska tidens kulturhistoria tillägnade SigurdWallin på hans femtioårsdag, Stockholm 1932 s. 346 ff.; Gripenberg 1969 s. 14. 246 Gripenberg 1969 s. 61 ff. 247 Georg W. Fleetwood, ”Adelsuniformen” i Fataburen1940 s. 13 ff.; Gripenberg 1969 s. 58. 101

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=