RB 57

Hävd I praxis och som strategi 137 M OW<ifU-K -H Jif* A.l^ C' D. E é/^AjicS^-,. ^4. afAri~*VTf. jvÄ i XaL, t\,- 'Op'-X*, 4^ L. e'^^V^-'C-y/kSl-AV., J\I, £:^t/t0.p^>,~. P. •9^|W' Ä<Vm4 I lN rÄ> ), iVTV*. «:ig^- •'*f‘-vvr'*V«.i*i*^-' -.JJL'<i»«»»~.- I itiiiT'inir2^ Karta bilagd handlingarna i målet mellan Barthold Rimth och bönderna i humla 1669. ’Al’ utmärker det omtvistade området. Källa: Svea Hovrätts arkiv, Liber causarum 118:2. Foto: Kurt Eriksson, Riksarkivet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=