RS 30

hovrättens grundande och åren i fortifikationshuset: 1809–1840 År 1809 blev han kammarherre hos drottningen Hedvig Elisabeth Charlotta och hovrättsassessor i Svea hovrätt. År 1817 blev han tf. statssekreterare i kammarexpeditionen. När Karl XIVJohan blivit kung 1818 blev han ordinarie statssekreterare.190 Kammarexpeditionen hade hand om utnämningsärenden, men Ehrenborgh fick ha hand även om ett antal andra ärendetyper, särskilt när kungen var på resa i Skåne. En faktor som gjorde att Karl XIVJohan hade förtroende för Ehrenborgh var att denne talade perfekt franska.191 Det är en sak att Karl XIV Johan personligen ville att Ehrenborgh skulle bli den första presidenten i Skånska hovrätten. Det skulle vara en annan sak om Karl XIV Johan inrättade hela hovrätten bara för att tillskapa ett presidentämbete åt Ehrenborgh. Det har förekommit uppgifter om att detta skulle ha varit anledningen,192 men det är inte särskilt sannolikt.193 Ytterst torde uppgiften komma från en delvis kritisk dödsruna i Dagligt Allehanda, där det sägs att han blev president i den hovrätt han ”sjelf tillskapat”.194 Att Ehrenborgh skulle bli president stod klart för honom under sommaren 1820, och det gick sedan rykten om detta under hösten.195 Han utnämndes av Karl XIVJohan, genom kallelseförfarande enligt 28 § i 1809 års regeringsform,196 den 20 mars 1821.197 Ehrenborgh var liberal, i den meningen att han ville ha reformer genom lagstiftning, t.ex. en reformerad domstolsorganisation med avskaffande av olika specialdomstolar.198 Detta var i brytningstiden mellan ett samhälle där individer definierades utifrån sin tillhörighet till ett visst stånd och ett samhälle där de är medborgare och det råder likhet inför lagen. På domstolarnas område hade dessa tankegångar betydelse för om det skulle finnas olika domstolsslag för inte bara adel, präster, borgare 190 Elgenstierna 1926 s. 421. 191 Modéer 1971 s. 59 ff. 192 Ebbe Kock, ”Casper Wilhelm Michaël Ehrenborgh” i Svenskt Biografiskt Lexikonbd 12. 193 Nilsson-Stjernquist 1946 s. 144; Modéer 1971 s. 66 f. 194 Nyaste Dagligt Allehanda den 11 januari 1844. 195 Modéer 1971 s. 81 och 91. 196 Modéer 1971 s. 91. 197 Elgenstierna 1926 s. 421. 198 Modéer 1971 s. 64. 92

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=