RS 30

hovrättens sigill skulle beseglas med dessa. Det fanns ett större sigill att förse alla domar med, och ett mindre sigill för brev.183 Tf. justitiekanslern Bergenskjöld fick i uppdrag att föreslå ett sigill för hovrätten.184 Han vände sig till Överintendentsämbetet, som hade hand om ritningar till statens byggnader. Det var emellertid Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien som hade hand om granskningen av statliga sigill. Den 6 februari 1821 presenterades tre sigillförslag, som numera är förkomna. Akademien föredrog ett av förslagen, vilket ”föreställde Rättvisan, såsom en Qvinna med bindel för ögonen, Svärd i den ena och vigtskål i den andra handen”.185 Akademin ville dock att hon skulle vara stående och inte sittande. Den 8 mars 1821 visade tf. justitiekanslern i statsrådet den ritning som akademien hade granskat, ”Och täcktes Kongl. Maj:t det föreslagna Sigillet antaga, och ritningen med Dess Höga påskrift förse”.186 Sigillritningen hade tecknats, och sigillet graverades, av den framstående medaljgravören Mauritz Frumerie.187 Den första hovrättspresidenten var friherre Casper Ehrenborgh. Han var president under perioden 1821–44. Hans släkt hade sin bakgrund från Hovdala i Kristianstads län. Stamfadern Jöns Ehrenborg, Caspers farfars farfar, adlades 1687 för sina insatser för Sverige efter övergången av Skåne från Danmark.188 Casper blev friherre 1817, varvid ett -h lades till så att det friherrliga namnet blev Ehrenborgh. Han blev riddare av Nordstjärneorden 1818.189 Han ägde egendomen Wegeholm, som låg nära Engeltofta, den egendom som Karl XIVJohan senare köpte. 182 Franzén 2016; Tandefelt 2008 s. 189 ff. 183 Statsrådsprotokoll den 27 oktober 1820 i Alin 1894 s. 67. 184 Justitiekanslern var vid denna tid bl.a. chef för Nedre justitierevisionen, se Falk 1973 s. 24. 185 Citerat av Modéer 1971 s. 90. 186 Riksarkivet, Statsrådsprotokoll i justitieärenden, 1821, 8 mars. 187 Modéer 1971 s. 90 f. 188 Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, bd2, Stockholm:Norstedts, 1926, s. 410 ff. 189 Elgenstierna 1926 s. 421. 91 Presidentporträtt: Casper Ehrenborgh

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=