RS 30

hovrättens grundande och åren i fortifikationshuset: 1809–1840 KarlXIVJohan inrättade hovrättenpå ett sätt somegentligen stred mot regeringsformen. Kungen måste – det kom att bli allt tydligare senare under 1800-talets första hälft – budgetmässigt hålla sig inom huvudtitlarna. Besparingar inom en huvudtitel kunde användas, men inte på ett sätt som ledde till långsiktiga kostnader. Ändå inrättade han hovrätten trots att andra huvudtitelns besparingar inte ens räckte för de löften som redan getts.150 Hovrätten vållade budgetmässiga problem som fick lösas ad hoc fram till 1824.151 På 1823 års riksdag skärpte ständerna kravet på att besparingar endast fick användas inom samma huvudtitel, och anslaget för allmänna och extra utgifter fick inte användas för årliga utbetalningar.152 Vid samma riksdag godkände, om än under oenighet, ständerna att Karl XIVJohan hade inrättat hovrätten, och den sattes upp på ordinarie budget.153 Detta, och andra liknande ärenden, ledde till politiska tvistigheter in på 1840-talet, när riksdagen lyckades begränsa kungens makt i denna typ av frågor.154 Karl XIV Johan hade vid inrättandet av hovrätten som ett av skälen angett allmänhetens behov av att ha nära tillgång till överinstansen. Om själva inrättandet var okonstitutionellt till sitt förfarande, syftade det till att stärka ett annat konstitutionellt intresse, nämligen tillgången till domstolarna. Den 24maj 1821 hölls en installationsakt iKarl XI:s galleri på Stockholms slott. Det har antagits att Karl XIVJohan genom att välja denna lokal skulle ha försökt att reducera invigningsaktens omfattning i förhållande till motsvarande akt för Vasa hovrätt, även om 1776 års ceremoniel i övrigt upprätthölls.155 Detta utgår från uppfattningen Vasa hovrätts instiftande ägde rum iRikssalen, något somvar uppfattningen även i statsrådet 150 Alin 1894 s. 3 ff. 151 Nilsson-Stjernquist 1946 s. 141 ff. 152 Alin 1894 s. 10. 153 Modéer 1971 s. 113 ff. Riksdagsskrivelser 236 och 330 vid 1823 års riksdag, bihang, 10 saml. 154 Alin 1894 s. 11 ff. 155 Modéer 1971 s. 96, även s. 87 f. 80 Invigningsceremonin på Stockholms slott

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=