RS 30

beslutet om inrättande av hovrätten tas behövdes ett anslag om 16 000 rdr per år, utöver kostnader för byggnaden och dess uppvärmning, skrivmateriel och ersättning till befattningshavare i Göta hovrätt för förlorade inkomster.143 Vid denna tid var statsråden kungens rådgivare, och det var Karl XIV Johan som fattade beslutet. Han hade inte ändrat uppfattning och ville inte vänta med beslutet. Väsentligt för honom var att ”lagarnas rättvisa och skyndsamma handhavande” var ”det mest orubbliga stöd för en stats bestånd, och den säkraste borgen för bevarandet av en konstitutionell frihet”.144 Beträffande kostnaderna ville han dock inhämta ett yttrande från Statskontoret, som hade hand om den ekonomiska förvaltningen. Statskontoret ifrågasatte om inte ett anslag om 16 000 rdr var för snålt tilltaget och fäste även uppmärksamheten på att det under åttonde huvudtiteln i statsbudgeten fanns ett anslag för inköp av landshövdingeresidens som kanske kunde användas. Statskontoret påtalade emellertid också att frågor om nya löner eller inrättande av institutioner brukade hänskjutas till riksdagen, eftersom sådana kostnader belastade även framtida statsbudgetar. Eftersom det fanns en gällande statsbudget där hovrätten inte var upptagen borde beslutet om inrättande av en hovrätt anstå till nästa riksdag.145 Karl XIVJohan var inte imponerad av Statskontorets yttrande, eftersom han redan hade bestämt sig. Frågan i statsrådet den 17 maj 1820 var inte huruvida hovrätten skulle inrättas, utan hur beslutet skulle verkställas.146 Någon gång under processen föll Halland bort, något som bl.a. berodde på att postförbindelserna från Halland var bättre till Jönköping än till Kristianstad.147 Den 27 oktober 1820 reglerades detaljerna i den nya hovrättens jurisdiktion, sammansättning, sigill, bibliotek och ersättning för förlorad inkomst för befattningshavare i Göta hovrätt.148 I december 1820 utfärdades en kungörelse om den nya hovrätten.149 143 Modéer 1971 s. 41 ff. Protokollet finns tryckt i Alin 1894 s. 28 ff. 144 Modéer 1971 s. 49. 145 Modéer 1971 s. 45 ff. 146 Modéer 1971 s. 48. Protokollet finns tryckt i Alin 1894 s. 52 ff. 147 Modéer 1971 s. 76 ff. och 84. 148 Modéer 1971 s. 84 ff. Protokollet finns tryckt i Alin 1894 s. 59 ff. 149 Modéer 1971 s. 89. 79

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=