RS 30

skåne och blekinge under göta hovrätt: 1658–1809 Genom1766 års tryckfrihetsförordning infördes tryckfrihet, utom på det andliga området, i syfte att bidra till upplysning och insyn. Offentlighetsprincipen, som redan tidigare hade avsett t.ex. domstolsförhandlingar, kom nu att omfatta även de flesta av de dokument som förvarades hos domstolar och myndigheter. I tryckfrihetsförordningen gjordes en omfattande uppräkning av de dokument som omfattades av offentlighet. Det är tydligt att syftet med offentlighetsprincipen avseende handlingarna inte så mycket var att den enskilde skulle ha tillgång till dem för att ta del av innehållet, utan framför allt för att ha möjlighet att trycka dem i syfte att innehållet skulle kunna granskas offentligt.121 År 1774 konstaterade Gustav III att tryckfrihetsförordningen hade upphävts genom 1772 års regeringsform. Tryckfriheten trängdes sedan successivt tillbaka under den gustavianska perioden.122 Den återkom emellertid i 86 § i 1809 års regeringsform och i 1810 och 1812 års tryckfrihetsförordningar.123 Den kompletterades dessutom 1991 med en yttrandefrihetsgrundlag sommotsvarar tryckfrihetsförordningen för radio, TVoch andra liknande medier. Vid 1800-talets början fanns i Skåne nio häradshövdingedömen: Frosta och Färs; Ingelstad, Herrestad, Järrestad och Ljunits; Vemmenhög, Oxie och Skytt; Torna, Bara och Harjager; Onsjö, Rönneberg och Luggude; Bjäre, Södra Åsbo och Norra Åsbo; Gärd, Allbo och Villand; Östra och Västra Göinge. Överinstans i tvistemål var lagmansrätten. Det fanns en lagsaga för Malmöhus län och en för Kristianstads län, men dessa hörde 121 Johan Hirschfeldt, ”Den återerövrade tryckfriheten 1809” i Margareta Brundin och Magnus Isberg (red.), Maktbalans och kontrollmakt, Stockholm:Sveriges riksdag, 2009, s. 380 ff.; Jonas Nordin, 1766 års tryckfrihetsförordning. Bakgrund och betydelse, Stockholm: Kungl. biblioteket, 2015, s. 11 ff. 122 Hirschfeldt 2009 s. 383 ff.; Nordin 2015 s. 33 ff. 123 Hirschfeldt 2009 s. 394 ff. 68 Tryckfrihet och offentlighet Rättsordningen i Skåne och Blekinge vid 1800-talets början

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=