RS 30

häradsvapen och häradsfanor ha bättre bilder i sigillen.År 1733 fick båda häraderna ”et emot hwartannat afdelt högt Berg med någon Skog bewäxit”.99 Bondetågsfanorna målades av dekorationsmålaren Svante Thulin i Lund och försågs på ena sidan med häradsvapnet i nära anslutning till Thisets teckningar och på den andra av häradets patriotiska vers. Fanorna ställdes ut i Lund i universitetets gymnastiksal och i Malmö i rådhusets landstingssal.100 Numera finns t.ex. Torna och Bara härads fanor på Kulturen i Lund, Norra Åsbo härads fana i rättegångssalen på Juridicum i Lund, Bjäre härads fana i Helsingborgs tingsrätt och Södra Åsbo härads fana i Ängelholms hembygdsmuseum. Den svenska rätt som blev gällande i Skåne, Halland och Blekinge på 1680-talet var de medeltida lands- och stadslagarna med oöverskådliga tillägg och kompletteringar. Lagarna trycktes i ett antal utgåvor under 1600-talet.101 Lagutgåvormed kommentarer avseende ny lagstiftning och rättspraxis kom ut under det tidiga 1700-talet.102 Dessa editioner hann inte användas särskilt länge i det praktiska rättslivet men är användbara för rättshistoriker. På 1672 års riksdag liknades den svenska lagen ”vid en sönderbruten marmorvägg, lappad med små gråstenar”.103 År 1686 förordnades en lagkommission under Erik Lindschöld, som senare efterträddes av Nils Gyldenstolpe och Gustaf Cronhielm. Avsikten var att den nya lagen skulle vara tydlig, reglera de oftast förekommande frågorna, passa landets förhållanden, samt vara strukturerad och allmänt gällande. Privilegier och andra bestämmelser som reglerade vissa samhällsgrupper eller vissa näringar skulle lämnas utanför själva lagen, vilket innebar att den behandlade civilrätt, straffrätt och processrätt. Den 99 Nils-Arvid Bringéus, ”När Åsbobönderna kallades Åsnor” i Kulturens årsskrift, 1949, s. 156 ff. 100 Nilson 1995 s. 84 ff. 101 Modéer 2010 s. 90 f. 102 Se främst Petter Abrahamsson (red.), Swerikes Rikes Lands-Lag, Stockholm: Johan Henrich Werner, 1726; Israel Arnell (red.), Swerikes stadz-lagh, Stockholm, 1730. 103 Citerat av Modéer 2010 s. 96. 61 Den svenska rätten får sin struktur

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=