RS 30

svea hovrätt rättens inrättande inom det heliga tysk-romerska riket 1495 ”vår [dvs. kejsarens] och det heliga rikets kammarrätt”.58 Genom 1634 års regeringsform inrättades också andra centrala ”kollegia eller broderskap”.59 Därmed fanns fem rikskollegier: hovrätten (som var uppdelad i fyra domstolar), krigskollegium, amiralitetskollegium, kanslikollegium och räknekammaren.60 47 58 ”Unser und des Hailigen Reichs Camergericht”, se Karl Zeumer, Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit, Tübingen: Mohr-Siebeck, 1913, s. 284. 59 6 § 1634 års regeringsform i Sveriges konstitutionella urkunder s. 76. 60 6-17 §§ 1634 års regeringsform i Sveriges konstitutionella urkunder s. 76 ff.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=