RS 30

I denna bokska hovrättens historia beskrivas – hur den inrättades och hur dess verksamhet har utvecklats under dess 200-åriga existens. Men hovrätten måste också förstås i ett sammanhang av äldre domstolstraditioner: den är uppbyggd enligt samma mönster för en överinstans som tillämpats i Sverige sedan 1614, och dess underinstanser har rötter i den danska tiden fram till dess att svensk rätt infördes i Skåne på 1680-talet. Därför finns anledning att inte bara beskriva tiden från 1820 och framåt, utan även de rättsliga förhållandena i Skåne och Blekinge innan hovrätten fanns. Hovrättens grundande har utforskats av Kjell Å Modéer,5 och hans framställning ligger till grund för den sammanfattande beskrivning av hovrättens tillkomst som finns i denna bok.6 Samme författare har i några artiklar analyserat olika aspekter på hovrättens verksamhet, med särskilt kungl. maj:ts och rikets hovrätt över skåne och blekinge inrättades 1820 och började sin verksamhet 1821 5 Kjell Å Modéer, Hovrätten över Skåne och Blekinge. En överrätts tillkomsthistoria, Stockholm: Norstedts, 1971. 6 Avsnittet ”Hovrättens grundande och åren i Fortifikationshuset”. 27 INLEDNING

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=