RS 30

Lagens öga fanns, tillsammans med lagbok, balansvåg, svärd och lagerkvist, som vinjettbild till Juristiche Zeitung für das Königreich Hannover, som började ges ut 1826.1 Exakt samma vinjettbild använde assessorn i Skånska hovrätten Carl Christian Schmidt, när han började ge ut Juridiskt arkif 1830. Det är alltså fråga om en symbolik som var flitigt använd och väl känd under 1800-talets första decennier, en levande metafor. Themis är den grekiska mytologins motsvarighet till Justitia. Themis associerades med gudomlig rättvisa, samhällelig ordning och skriven lag, medan Dike, en annan gudinna, associerades med tillämpningen av rätten i det enskilda fallet. I Rom sammanföll Themis och Dike till Justitia.2 Justitia kompletterades i sin tur med Aequitas, som symboliserades av balansvågen och stod för proportionalitet mellan avtalsprestationer och mellan brott och straff. Slutligen smälte dessa symboler under medeltiden samman till våra dagars Justitia med svärd och balansvåg.3 På fasaden till Stora Kronohuset i Kristianstad fanns, tillsammans med devisenLegibus et armis (åt lagar och vapen) två liggande lejon, som 1 Michael Stolleis, Das Auge des Gesetzes. Geschichte einer Metapher, 2 uppl., München: Beck, 2004, s. 7 ff. 2 Judith Resnik och Dennis Curtis, Representing Justice. Invention, Controversy, and Rights in City-States and Democratic Courtrooms, New Haven: Yale University Press, 2011, s. 21 ff. 3 Lars Ostwaldt, Aequitas und Justitia. Ihre Ikonographie in Antike und früher Neuzeit, Signa Iuris 3, Halle: Junkermann, 2009. 24 I det djupa, i det höga Råder en osynlig hand, Och ett aldrig slutet öga Wakar öfver minsta grand. [---] Ingen är dig mera nära, Än den Gud, som skref sin lag, Skref sitt heliga behag I ditt hjerta och sin lära, Och som sjelf dig döma skall: Syndare! i stoftet fall.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=