RS 30

När Hovrättenöver Skåne och Blekinge invigdes 1821 hade Esaias Tegnér skrivit en vers till hovrätten. Den inleds: I dessa två rader finns två symboler för lag och rättskipning, och sammantaget bildar de en symbol för rättsstaten. I en av Friedrich Schillers mest berömda dikter, ”Das Lied von der Glocke” (1800), i svensk översättning ”Sången om klockan”, använder sig författaren av metaforen lagens öga ”das Auge des Gesetzes”, dvs. lagens öga som vakade över medborgarna även när de sov. Lagens öga var under det tidiga 1800-talet en flitigt använd metafor för rättstryggheten i samhället och för den konstitutionella rättsstaten. Schiller använde metaforen på detta sätt i sin dikt, och det var därifrån Tegnér hämtade motivet. Lagens öga var också känd för allmänheten genom psalm 12 i 1819 års svenska psalmbok (psalm 20 i 1937 års psalmbok), skriven av Johan Olof Wallin 1817: 23 LAGENS ÖGA Du lagens nyss upplåtna öga, du tunga uppå Themis våg…

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=