RS 30

professionalisering och modernisering: 1883–1908 Blekinge och därmed sammanfalla med hovrättens domkrets. En viktig fråga var upprätthållandet av en hög standard bland ombuden och om det skulle ställas krav på att advokatmonopol skulle införas.459 För de yngre jurister som ville ta sig in på domarbanan var det första steget efter examen att anmäla sig i hovrätten som extra ordinarie hovrättsnotarie. Detta var en titel som inte gav någon lön eller någon anställning men somutgjorde en förutsättning för notarietjänstgöring hos någon häradshövding, en tjänstgöring som också var oavlönad. De sista auskultanterna hade utsetts hösten 1893, och de första e.o. hovrättsnotarierna skrevs in den 20 december 1893. Denna titel avskaffades sedan med verkan från den 1 januari 1932.460 Hur detta kunde te sig för en nyexaminerad jurist 1897, Robert Sandström, finns ett exempel på ur ett bevarat brev till dennes morbror Robert Eklundh, själv tidigare hovrättsauskultant i Skånska hovrätten och vice häradshövding 1878:461 Det hela slutade med att notarien i fråga skrev in sig i Göta hovrätt och var notarie hos häradshövdingar under dess jurisdiktion.463 Harald Nordholm har i sina minnen beskrivit hur det var att skriva in sig som e.o. notarie i hovrätten 1929. Han ”blev av förste expeditionsvakten Anton Ljunggren förd till hovrättsrådet Sommar Bruzelius, som under dåvarande presidenten Berndt Hasselrots tjänstledighet uppehöll presidentämbetet. Bruzelius var ytterst älskvärd och samtalade länge med mig. [---] Sedan jag fått skriva mitt namn i en stor liggare och, såsom brukligt 459 Modéer 1992 s. 91 ff. 460 Modéer 1996 s. 207 f.; ”E. o. hovrättsnotarietiteln avskaffas” i Svensk juristtidning1932 s. 81. 461 Borgström 1901 s. 81. 462 Brev från Robert Sandström till Robert Eklundh den 1 februari 1897, förvarat hos Martin Sunnqvist. 192 De yngre juristernas väg till domaryrket ”Jag ämnar nu resa in till Kristianstad och skrifva in mig i hofrätten derstädes eller tycker inte Morbror det? Hvad jag sedan skall taga mig för vet jag ej, men jag antar, att det väl ej är så svårt att få någon plats hos domare, ty det är väl bäst gå der några år.”462

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=