RS 30

stora kronohuset huset, där presidenten Ehrenborgh höll tal och läste upp Karl XIVJohans tal från instiftelseceremonin på Stockholms slott den 24 maj 1821. Prosten Thomæus höll ett tal och ”invigde rummen till rättvisans boning och nedkallade Himlens välsignelse öfver Hofrättens arbeten”. Ehrenborgh bjöd sedan ledamöterna och tjänstemännen samt representanter för Kristianstad på middag.340 I 1840 års räkenskaper för hovrättens expensmedel finns ett antal poster som har med flytten att göra.341 I januari reparerades stolar, och i maj inköptes 18 alnar foderlärft till stolsöverdrag. Den 18 maj 1840 utbetalades till S. Littorin 115 rdr banco för frakt och lossningskostnad för möbler till nya hovrättshuset. Det rörde sig om två lårar innehållande diverse, emballerade i vaxduk, sju skrivbord och en pulpet, emballerade i bastmattor, 72 karmstolar och sex fåtöljer i 42 packor, en stor målad trappa och en packe gardinkäppar. Littorin hade skickat möblerna med skepparen S. N. Svenssons galeas Idogheten från hovkamreren J. E. Forsstrand i Stockholm till Åhus. Den 27 maj och 1 juni 1840 utbetalades 7 rdr bco för flyttning av ”effekter” (tillhörigheter) från gamla till nya hovrättshuset. I oktober tillkom ytterligare en flyttkostnad för ved och möbler. Då reparerades också ett väggur, och i november tillkom sadelmakararbete på en presidentstol – armstöden var slitna och fick överdrag av skinn. Det var Sven Pettersson som anlitades för att reparera möbler, utom när det gällde överdragen av skinn, vilka tillverkades av C. G. Berg. Tydligen fanns låsta lådor och skåp som det inte gick att komma in i, för J. Molin återkom flera gånger under året för att dyrka upp lås och förse dem med nya nycklar. År 1843 återkom C. G. Berg och tillverkade en fotpall, klädd i svart saffian, till presidentstolen.342 Rättegångsåret inleddes enligt 1686 års kyrkolag alltid med hovrättspredikan.343 Den vanliga var att den ägde rum i kyrkan, varefter den för339 Ossiannilsson 1944 s. 111 (citat av regementsorder den 7 november 1841). 340 Skånska postenden 27 maj 1840. 341 HSBA, Räkenskaper över expensmedel, GIa:20, 1840. 342 HSBA, Räkenskaper över expensmedel, GIa:23, 1843. 343 Fridolf Wildte, ”Rättegångsgudstjänst” i SvJT1965 s. 476 ff.; Kjell ÅModéer, ”Från rättegångsgudstjänst till samhällsinformation” i Kyrkohistorisk årsskrift2010s. 195 ff.; Johan Her145

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=